Văn phòng:
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây dựng thông minh

Số 1 Lê Trọng Tấn, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tel: 091 129 33 38 – 0975 417 622

Email: xaydungthongminh.net@gmail.com

Website: betongnhe.xaydungthongminh.net

Nhà máy:
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xây dựng thông minh

KCN Thụy Vân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt nam

Khu công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

Tel: 091 129 33 38 – 0975 417 622