Công trình tiêu biểu – Nhà máy xí nghiệp

Dự án: NHÀ MÁY SƠN NANO

Địa điểm : Chương Mĩ, Hà Nội

Dự án: NHÀ MÁY MAY SÔNG HỒNG

Địa điểm : Thành Phố Nam Định

Chủ đầu tư: Công ty CP may Sông Hồng

Dự án: NHÀ MÁY NICHIRINS

Địa điểm : Quang Châu, Bắc Giang

Bài viết liên quan