Công trình tiêu biểu – Chung cư, trung tâm thương mại

Dự án: CHUNG CƯ CT2 THẠCH BÀN

Địa điểm : Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Dự án: CHUNG CƯ AZ LÂM VIÊN

Địa điểm : 107 Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội

Dự án: NHÀ MẪU AQUA YÊN PHỤ

Địa điểm : Tây Hồ, Hà Nội

Bài viết liên quan